welkom

Het plein verbeeldt het forum uit de oudheid, de plaats waar mensen samen spraken, discussieerden en betekenis gaven aan de maatschappij. Het plein verbeeldt daarmee de inzet van Synforum. Wij helpen organisaties om data betekenis te geven. Dat doen we door mensen te leren wat er met data mogelijk is. En hoe zij data betekenis kunnen geven voor beleid en strategieontwikkeling. Daarvoor hebben we een leergang ontwikkeld. De leergang biedt mensen een forum om met elkaar te leren werken met data.


Data is….

Data is .. geweldig (volgens sommigen) .. een bedreiging (volgens anderen) ..
Data is dat wat je ervan maakt. En juist dat vinden wij van Synforum belangrijk: dat jij met data werkt op de manier die betekenisvol is voor jou en jouw organisatie. Dat doen we op twee lijnen.

  • We leveren data aan over bevolkingsopbouw, sociaal economische factoren (SES), sociaal domein, ruimte, vastgoed enz. Dit zijn open data, opgebouwd uit allerlei overheidsdatabases, die beschikbaar op allerlei schaalniveau’s van postcode 6 niveau, wijk, buurt, gemeente, regio tot landelijk. Een voorbeeld vindt je  hier. Maar dit zijn alleen data.

We verzorgen de leergang “Data met betekenis” in diverse varianten. De leergang is modulair samengesteld. Ze wordt voor jouw organisatie op maat samengesteld of in open vorm verzorgd. De beste manier om kennis te maken met de leergang is deelname aan de introductie workshop Synforum Sessie te doen

Data krijgen betekenis.

Synforum geeft data betekenis. Ja, want data zeggen op zichzelf niet zoveel. Data krijgt meer zeggingskracht naarmate je er meer betekenis aan geeft. En dat is wat je in de leergang “Data met betekenis” leert: betekenis geven aan data.

De Synforum sessie

In twee uur leren we je de eerste beginselen van werken met data. We bedelven je niet onder informatie en technologie. We pendelen in de korte Synforum Sessie tussen de werkelijkheid van de data en de werkelijkheid zoals jij en je collegae die ervaren. Klik op de afbeelding om je op te geven. Zo kun je proeven van de Leergang.


We leren je stapsgewijs te kijken naar data, te begrijpen wat je dan ziet, hoe je analyses kunt maken. Op die manier leer je om zélf betekenis te geven aan data. We werken met data over jouw gemeente én gemeenten die daarmee vergelijkbaar zijn. We verzorgen allerlei modules rond data en gebruik ervan. Samen met jou en je collegae stellen we de leergang samen zoals die past bij jouw organisatie.