Draagvlak met resultaat

Resultaat met draagvlak… dat willen we allemaal. Maar de praktijk is weerbarstig. Daarbij speelt de 80/20 paradox een belangrijke rol. Een man als Eric Berridge legt in een TED talk uit hoe we het zo organiseren dat het gewenste draagvlak juist niet tot stand komt.

80% van problemen bij beleidsvorming, projecten of implementaties (HET) komt voort uit menselijke factoren zoals communicatie en samenwerking (WIJ) en houding en gedrag.   (IK). Toch is de aanpak nog altijd gericht op de 20% waar inhoud, aanpak, formatie of technologie onder vallen. Eeric Berridge legt uit hoe dat komt.

Ik had nog niet eerder gehoord van Eric Berridge, tot ik een link naar een TED talk doorgestuurd kreeg. Hij is baas van een groot softwarebedrijf. En hij vertelt dat zijn bedrijf jaren terug de fixatie van STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) heeft verlegd naar de zgn. ‘humanities’. Humanities zijn in dit geval o.a. musici, psychologen of yogaleraren. Volgens Berridge zijn humanities met hun oog voor de menselijke kant net zo belangrijk in zijn bedrijf als STEM.

Hij vertelt anekdotisch hoe hij ooit met collega’s in een bar hun wanhoop deelden over een groot project dat bij een grote klant niet goed liep. De barman zei dat hij wel een oplossing zag. Om een lang verhaal kort te maken: barman Jeff wist het dreigende conflict om te buigen naar een nog inniger samenwerking. Jeff deed dat door vragen te stellen – heel andere vragen dan de STEM mensen zouden stellen. De effectiviteit van Jeff op inhoud, relatie en commercie was de aanzet voor koersverandering van dit grote softwarebedrijf. Nu is de helft van de mensen in het bedrijf van Eric Berridge geen ingenieur of softwareontwikkelaar, maar musicus, gymleraar of historicus. En het bedrijf is sindsdien vertienvoudigd in omvang en omzet.

Eric Berridge schetst een manier om uit de 80/20 paradox te stappen.

Hij noemt het een kolossale vergissing om STEM te overwaarderen en de ‘humanities’ te onderwaarderen. Dat is – door de bril van het Draagvlakmodel – natuurlijk een waarheid als een koe. Niet omdat we in de overheid meer musici of psychologen moeten aannemen. Wel omdat de barman van Eric Berridge op inhoud (HET) het goede gesprek heeft gevoerd, zich kwetsbaar heeft opgesteld (IK) en vanuit oprecht contact samenwerking met de klant (WIJ) tot heeft gebracht.