Duurzaamheid

Op Nederlands niveau is inzichtelijk ook in de tijd, welke sectoren en partijen hoeveel energie gebruiken met afgeleid de CO2 uitstoot. Apart aandacht is daarbij uiteraard voor de scheep- en luchtvaart. Locaties met een emissievergunning zijn vervolgens in beeld, ook uitgesplitst naar bedrijfstak. Deels zijn dit locaties die voor de export werken, in het verleden in Nederland gevestigd omdat hier goedkope energie beschikbaar was.  Tenslotte wordt op laag schaalniveau met name ingezoomd op de huishoudens, segmenterend naar populatie en woningvoorraadkenmerken.

De afbeeldingen hieronder bieden inzicht in hert energieverbruik in een wijk, gerelateerd aan inkomen. De afbeeldingen laten zien waar in de komende periode in deze wijk de grootste uitdagingen liggen op het gebied van duurzaamheid. Met behulp van de open data bent u ook in staat om nader in te zoomen op de duurzaamheidsuitdaging door de verbruikscijfers te koppelen aan bijvoorbeeld leeftijd, meergezinswoningen en SES.