Klimaatdata op een rij

Gemeenten houden zich de komende tijd hoe langer hoe intensiever bezig met klimaat en duurzaamheid. Onder meer betreft dit het gasloos maken van woningen en wijken. En dat roept veel vragen op. Denk daarbij aan vragen als:

  • Hoeveel woningen komen vanuit punt van energiebesparing het eerst in aanmerking investeringen? In welke wijken liggen die woningen?
  • Voor hoeveel woningen in een buurt is investeren rendabel, voor hoeveel minder en voor hoeveel niet? En liggen die woningen globaal (op basis van de 6 positie postcode) bij elkaar of verspreid door de gemeente en haar wijken of kernen?
  • Wat is de terugverdientijd voor eigenaren van woningen gemiddeld op buurtniveau? Is de investering te financieren? Wat zouden zij nodig hebben om tot investering over te gaan? Van welke eigenaren is een investering redelijkerwijs te verwachten?
  • Hoeveel huishoudens en hoeveel procent van een buurt is dan zelf geneigd te investeren, hoeveel eventueel in combinatie met de woningcorporaties en particuliere verhuurders? Wat betekent dit voor de mensen die deze mogelijkheden niet hebben?

Vragen, waarop niet alleen een gemeente antwoord moet geven, maar ook alle andere bij de energietranisitie betrokken partijen. Te denken valt bijvoorbeeld aan verhuurders, financiers, installatie- en nutsbedrijven.

Synforum geeft op deze vragen samen met haar partner Sinfore antwoord op basis van open data. Dit zijn data, die door iedereen gebruikt, hergebruikt en verspreid kunnen worden.

Deze open data zijn zo bewerkt, dat ze voor alle bij de energiediscussie betrokken partijen betekenisvolle informatie opleveren. Om deze betekenis te kunnen geven aan open data heeft Synforum een training opgezet. In vier dagdelen leren betrokkenen die betekenis te geven aan open data, die noodzakelijk is om beleid te ontwikkelen, dat op voldoende draagvlak bij alle betrokken partijen kan rekenen. Er wordt als het ware een brug geslagen tussen de feitelijke, politieke en maatschappelijke werkelijkheid. En, zoals iedereen weet, deze werkelijkheden willen nog wel eens van elkaar verschillen. En dat kan een gedragen en vlotte besluitvorming behoorlijk in de weg staan.

Het hierover geschreven whitepaper biedt een nauwgezet overzicht van alle op dit moment beschikbare openbare bronnen, die beschikbaar zijn voor gemeenten en behulpzaam kunnen zijn bij het bepalen van de volgorde waarin de energietranisitie in wijken en buurten vorm gegeven kan worden. Dit whitepaper is te downloaden op deze pagina van onze website.