Leergang

Leergang “Data met betekenis”

De leergang stelt deelnemers in staat hun werkelijkheid  van alle dag te verbinden en onderbouwen met  de werkelijkheid van data. De leergang daarom met het pendelprincipe.

  • Inhoudelijk neemt de leergang de deelnemers mee op datareis in hun eigen gemeente. Wat kenmerkt eigenlijk de bevolking van de gemeente op bijv. demografie, inkomen, opleiding, achtergrond, enz. En waarin wijkt de gemeente dan af van vergelijkbare gemeenten? Deelnemers leren hoe data te lezen, interpreteren en analyseren.
  • De leergang leert de deelnemers anderzijds om de data te verbinden met hun kennis, ervaring en professie. Wat betekenen de patronen en ontwikkelingen die uit de data naar voren komen? Welke kansen bieden die beelden? Welke risico’s?

Zo stelt de leergang deelnemers in staat om data bewust te gebruiken om beleid en uitvoering betekenisvol te laten zijn.

De leergang wordt gekenmerkt door:


Fase 1 – introductie
In deze fase krijgen de deelnemers introductie op kenmerken en (on)mogelijkheden van open data en eigen data. Beknopte uitleg over aard en opbouw van data (bijv. CBS, BAG, Leefbaarometer, 4 en 6 positie postcode enz.). Mogelijkheden, kansen en risico’s van relevantie data voor beleid en uitvoering met voorbeelden.

Fase 2 – hernieuwde kennismaking met eigen gemeente
De deelnemers aan de leergang volgen in deze fase meer sporen. Inhoudelijk maken deelnemers opnieuw kennis – aan de hand van data – met de eigen gemeente. Ze kijken hoe de gemeente eruit ziet, hoe de wijken er uitzien. Ze vergelijken de eigen gemeente en de wijken met vergelijkbare gemeenten en wijken. Ze zien ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en ontwikkelingen die te verwachten zijn.
Tegelijkertijd leren deelnemers om naar data te kijken, data te begrijpen en te gebruiken. Deelnemers ervaren aan de hand van de voorbeelden uit de eigen praktijk dat data hen kan ondersteunen. Zo wordt werken met data vertrouwd en worden zij data-vaardig. Met de modulaire kennismodules krijgen zij gedoseerd kennis en theorie.
En: deelnemers doen deze kennismaking gezamenlijk. Dat is Synforum bij uitstek. Zij leren samen, zij zijn multidisciplinair met elkaar in gesprek. Dat ondersteunt de ambitie om integraal en samenhangend te werken. 

Fase 3 – Verdieping obv open data In de volgende fase neemt de leergang de deelnemers mee de diepte van een specifiek domein. Er zijn allerlei modules met open data voor sociaal, wonen, financiën, duurzaamheid en ruimte.
Op basis van de kennis en kunde in de vorige fase verfijnen deelnemers gezamenlijk hun beelden. Zij combineren dat met hun eigen kennis en ervaring. Daarmee maken zij analyses op stand van zaken en patronen en ontwikkelingen in het domein. En stellen zo als het ware een diagnose op het thema aan de hand van open data. Zo geven de deelnemers betekenis aan de data. Zij leggen daarmee een feitelijke en gedeelde basis voor beleidsvorming. 

Fase 4 – Spiegel obv gemeentelijke data
In deze fase kijken de deelnemers naar data van de gemeente zelf. Data over verstrekkingen, voorzieningen, vergunningen, handhavingsactiviteiten, onderhoudsactiviteiten – afhankelijk van het gekozen domein.
Deze fase spiegelt tussen de trends en ontwikkelingen enerzijds en de feitelijke inzet van gemeente anderzijds. In een medische metafoor uitgedrukt: in hoeverre sluit de gemeentelijke therapie aan bij de in fase 2 en 3 gemaakte diagnose? De benodigde data komen voort uit de eigen gemeentelijke ICT-systemen. Dat is dan zo voor zover dat mogelijk is (het kan datatechnisch complex zijn).