Zorg

Het populatiebestand 2000 – 2040 biedt een basis die is gecombineerd met kengetallen voor de zorg: de gezondheid en leefstijl, afkomstig van de GGD’s, huisartsenzorg en ziektebeelden volgens de ICPC code, afkomstig van het NIVEL, ziekenhuispatiënten volgens de ICD code, intramurale en extramurale langdurige zorg, ook specifiek inzoomend op de GGZ en tenslotte medicijngebruik. Beschikbare CBS publicaties op landelijk niveau worden hiermee via het publicatiebestand in de tijd en naar lager schaalniveau doorvertaald. Zichtbaar is steeds 2010, 2017, 2025 en een doorkijkje naar 2040. Ingezoomd kan worden op leeftijdsgroepen, herkomst en inkomen. Tenslotte zijn de kosten van ziekten in beeld gebaseerd op het RIVM, eveneens voor deze perioden tot op laag schaalniveau.

De afbeeldingen hieronder laten de mogelijkheden van open data zien als het om zorg gaat. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: hoeveel zorg wordt er in een wijk geleverd aan ouderen, maar ook: welke inspanningen moeten er gedaan worden om de huisartsenzorg op peil te houden in de jaren 2020-2025. Hoe blauwer het gebied, hoe groter de inspanningen. Tenslotte wordt de behoefte aan zorg zonder verblijf getoond in een regio. Ook hier geldt weer: hoe blauwer de kleur, hoe groter de behoefte.